Onze webselectie:
Home Nieuwssite Editoriaal Contactformulier

voor een leefbaardere planeet

Portaal voor duurzame mobiliteit en openbaar vervoer

Elk weekend een greep uit de actualiteit gebracht door andere nieuwssites en andere informatiebronnen

Editoriaal:

Het is een beetje wroeten om aan deze pagina een zinvolle inhoud te geven. Enerzijds vind ik ze belangrijk omdat ik mij niet wil verstoppen en de lezers mogen weten wie er achter dit initiatief steekt. Kwestie ook van mijn verantwoordelijkheid op te nemen als verantwoordelijk uitgever.

Maar anderzijds wil ik ook niet pretentieus overkomen en dit initiatief niet groter maken dan het is…

Het idee voor een dergelijke portaalsite over openbaar vervoer, sluimert al geruime tijd. Er werd echter lang gezocht naar een formule die dit initiatief haalbaar moet maken.

Want laat dit duidelijk zijn: in deze fase is dit nieuwsportaal over openbaar vervoer en duurzame mobiliteit een eenmansinitiatief dat enkel door mezelf wordt gerund.

Hier schuilt geen commerciële organisatie achter noch een ruim bemande redactie.

Omdat ik nog heel eventjes een baan heb bij een van de grotere OV-spelers in Belgenland, blijft dit een vrijetijds-inititiatief dat na de normale werkuren dient te worden ingevuld.

Tegelijkertijd beschik ik -als amateur- over circa 40 jaar ervaring in de media, waarbij sinds verscheidene jaren de klemtoon ligt op openbaar vervoer. Daarbij probeer ik voorbij te gaan aan de waan van de dag maar probeer ik aandacht te schenken aan het wat bredere verhaal met achtergrond en duiding.

De tijd van de losse loden letters

Om terug te keren naar een ondertussen ver verleden: ik heb nog teksten leren zetten met losse loden letters. Het was eind de jaren 70 en toen bevond de grafische wereld zich in een grote overgangsperiode waarin twee nieuwe technologieën mekaar vonden: enerzijds was er de opkomst van het fotografisch zetten, wat geen synoniem is van de desktop publishing zoals we die vandaag de dag kennen.

Anderzijds was er de opkomst van het ondertussen niet meer weg te denken offsetdrukken: weg met die loden letters. Tekst en beeld worden sindsdien vastgelegd op gote lichtgevoelige (aluminium)platen en bij middel van de fysica-eigenschap dat water en vet mekaar afstoten, kan de informatie vanuit de aluminiumplaat worden toevertrouwd aan het papier.

Sindsdien is er op technisch vlak nog wel het een en ander veranderd in het mediawereldje maar het leuke is dat men nu met de moderne technologie alle nodige tools op de laptop heeft om een breed scala aan activiteiten te ontplooien.

Net zoals in andere bedrijfstakken was vroeger alles veel meer in hokjes ingedeeld en beschikte elk hokje over zijn eigen tools.

Omdat ik de nodige vaardigheden heb verworven om zowel tekst als beeld te creëren en deze vaardigheden met elkaar te verweven, is desktop publishing voor mij een fantastisch gegeven, te meer omdat de schotten tussen de verschillende vroegere hokjes ondertussen zijn weggevallen.

Dat ondertussen met diezelfde laptop ook web publishing en audiovisuele media te realiseren zijn, maakt het alleen maar boeiender.

Nieuwsselectie

De nieuwsselectie die u in dit nieuwsportaal vindt, is opgezet vanuit de interesse voor het brede verhaal waarvan de nieuwswaarde meer dan een dag lang meegaat.

Voor mezelf is dit portaal een manier om zelf op de hoogte te blijven van wat leeft in deze niche. Tegelijk wil ik de resultaten van dat speurwerk delen met andere geïnteresseerden.

Evenzo wil ik de nieuwsbronnen waar ik mijn mosterd haal, in de kijker zetten. Er is dan ook een aparte bladzijde voorzien met de links naar die informatiebronnen (is op dit moment nog in voorbereiding).

Voor die nieuwsbronnen is het een bijkomend hulpmiddel om een hoger bereik te halen.

Wat voorligt is een bescheiden start want wanneer de tijd daarvoor rijp is, hoop ik nog met een verdere uitbreiding van deze website te komen.

Zo zijn er plannen om aan deze site een internationale dimensie te geven met een pagina met een selectie van internationaal ‘nieuws’ over duurzame mobliteit.

En last but not least is er de hoop om ook nog een (online) (pdf-)magazine te brengen.

Bedoeling is om reportages te brengen waar een aantal klassieke beperkingen van de gedrukte media kunnen achterwege blijven en men in zijn doen en laten bijvoorbeeld niet beperkt is door het aantal toegestane woorden.

Ook voor het beeldmateriaal is een mooiere rol weggelegd omdat ook dat geen beperkingen mag ondervinden door een te beperkte beschikbare ruimte.

Lay-out heb ik al dikwijls vergeleken met de verpakking die rond een geschenk gewikkeld wordt en waarbij zowel geschenk als verpakking een synergie vormen:

Een geschenk zonder verpakking wordt weliswaar gewaardeerd maar die waardering wordt er met een mooie verpakking rond, des te groter.

Maar evenzeer is een mooie verpakking rond een lege doos niet iets waarmee men succes zal oogsten.

Maar dit nieuwe tijdschrift, dat geen concurrentie wil vormen met hetgeen reeds bestaat maar daar wel een aanvulling wil op bieden, is nog toekomstmuziek. Eerst zien dat we deze eerste fase rond zien te krijgen.

Nico Callens

Roeselare, 09/05/2020Nico Callens

Wens je me te contacteren ?

Maak dan gebruik

van het contactformulier